• Nieuwsgierig?

  Nieuwsgierig?

  Wilt u meer info...

  Lees meer!

 • Geluk & Plezier

  Geluk & Plezier

  Over ons positieve schoolklimaat...

  Lees meer!

 • Kritisch, onderzoekend en toekomstgericht

  Kritisch, onderzoekend en toekomstgericht

  Alles over talentontwikkeling...

  Lees meer!

 • Wat als...

  Wat als...

  Ouders en school samenwerken??

  Lees meer!

Op de prikborden naast de deuren van de klaslokalen zijn mededelingen geprikt die specifiek voor de betreffende klas zijn bedoeld.
Weet verder dat als uw kind jarig is, dat natuurlijk gevierd wordt in de klas. De jarige trakteert de groep op een lekkere en gezonde traktatie.
Ook gaan de kinderen de klassen langs om de leerkrachten te trakteren. De groepsleerkracht van uw kind weet of in zijn of haar klas sprake is van een dieet of allergie van een van de klasgenoten.
Leerlingen die op de fiets naar school gaan moeten voor een goed fietsslot zorgen. Het is raadzaam de fiets altijd op slot te doen. Een label met naam en adres aan het sleuteltje voorkomt veel narigheid. De fietsen kunnen gestald worden in de daarvoor bestemde plaatsen voor fietsenstalling.
In en rondom onze school is het verboden om te roken. Dat geldt voor iedereen. Het staat vast dat roken ongezond is en als school willen wij de leerlingen een omgeving bieden waar ze geen verkeerde voorbeelden krijgen. Het veelvuldig zien van rokende leerkrachten en/of ouders zou rookgedrag kunnen aanmoedigen.
Het gebruik van mobiele telefoons en persoonlijke (hand-)computers, MP-3 spelers e.d. is niet toegestaan onder schooltijd.
Het meenemen van eigen speelgoed naar de klas is niet toegestaan tenzij dit op verzoek van de groepsleerkracht gebeurt.

School voor kennis en talent