• Home
  • Ouders
  • Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR komt circa 6 keer per jaar in vergadering bijeen.

Doel

Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van OBS Glanerbrug Zuid. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier OBS Glanerbrug Zuid helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij willen dit doen op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en het personeel.
Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur/locatiedirecteur en zetten zelf ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, muziek- en cultuuronderwijs en pesten.

Rechten

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de locatiedirecteur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.
De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de locatiedirecteur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen.
Denk hierbij aan de invoering van het Continurooster, vaststellen of wijzigen van het schoolplan, wijziging van de schoolgids, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage.
Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de locatiedirecteur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen.

Notulen

De notulen van de MR zijn te allen tijde in te zien op onze website.

School voor kennis en talent