Notulen MR 1o oktober 2017

Voor de vakantie was er een oproep, voor een nieuwe ouder, die plaats wil nemen in de medezeggenschapsraad. Gelukkig hebben we een ouder bereid gevonden om dit te willen doen.
We zijn blij dat Frank Rouwenhorst, de vader van Iann uit groep 4, de ouder geleding komt versterken. Welkom!

In de medezeggenschapsraad zitten namens de ouders ook: Birgit Klasens en Eric Broer ( voorzitter). Namens het team van de school zitten op dit moment in de medezeggenschapsraad; Eva Boom, Gert Stapper, hij vervangt Mieke hazenkamp omdat ze met zwangerschapsverlof is, en Marijke Wegdam.( secretaris).


Voor heel Enschede is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en daar zitten Eric Broer en Marijke Wegdam in.
Wilt U een vergadering bijwonen, dat kan altijd. Geef het door aan een van bovengenoemde personen en U krijgt een uitnodiging.

Wij vergaderen dit jaar nog vier maal:
28 november, 13 februari, 17 april en 18 juni.

Er is een activiteiten kalender waarin alles staat over de medezeggenschapsraad die kunt U altijd inkijken. Hij ligt bij Eric Broer.
Alle activiteiten die wij als medezeggenschapsraad doen komen te staan in een jaarverslag. Dit verslag sturen we op naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ook dat verslag kunnen de ouders inzien.

Er is twee weken geleden een “brandoefening” geweest. Dit keer oefenden wij een bommelding. De oefening is goed verlopen.

De lessen Humanistische Vorming zijn gestart. De ervaringen zijn positief. In de vergadering van 17 april gaan we de lessen evalueren en besluiten wij of we volgend schooljaar hier mee verder gaan.


Het schoolplein is bijna klaar. Er komt nog een korfbalpaal en bij de ingang wordt alles nog verder afgewerkt. Bij de ingang komen ook twee nieuwe banners/vlaggen bekostigd met geld uit de ouderraad. De opbrengst en bestemming van de loten actie “Jantje Beton” is nog niet bekend. Maar dat komt zeker in de Nieuwsbrief.


In de groepen vier tot en met acht zijn we gestart met “Snappet”, De kinderen verwerken de lessen op kleine computers. De ervaringen zijn positief. De resultaten worden goed gevolgd.


De ouderraad heeft goed gespaard en kan voor de school enkele aanschaffingen financieren.
Er komt een techniektafel en een techniekkast, twee thematorens en zes iPad s voor de onderbouw.


Wethouder Hans van Agteren komt onze school vrijdag 13 oktober een verkeerscertificaat uitreiken. Dankzij de ouders uit de ouderraad. Zij organiseren fietscontroles en verkeersprojecten. O.A. “Streetwise’.


In het kader van passendonderwijs gaat de medezeggenschapsraad het zorg en  ondersteuningsprofiel van onze school bekijken.
De schoolgids komt zo spoedig mogelijk op de website.


Mocht U vragen hebben u bent altijd welkom.


Met vriendelijke groeten,
De medezeggenschapsraad.

School voor kennis en talent