Notulen MR 28 november 2017

Het team van de school wil graag een goede overdekte en afsluitbare fietsenstalling.
In het eerste plan van het IKC was er een fietsenstalling opgenomen maar die is later vervallen toen er bezuinigd moest worden op de kosten voor het IKC.
Wij gaan informeren bij de gemeente of er alsnog een fietsenstalling kan komen.

De overkoepelende medezeggenschapsraad van Consent, de GMR, is bezig met het opzetten van privacy beleid. Namens de ouders zit Eric Broer in de GMR.

De gemeente gaat het laatste stukje plein afwerken. Aan de voorkant van de school.

De opbrengst van de Jantje Beton actie is nog niet bekend. De bestemming van het geld is voor het schoolplein.

Het gaat goed met het werken van de kinderen op de kleine computers.
Ze werken met de methode: Snappet.

De schoolgids staat op de website.

Op 12 december is er een onderwijsstaking. De leerlingen zijn dan vrij.

De ARBO dienst komt de school controleren op 24 mei.

Het blijkt dat nieuwe ouders onze school moeilijk kunnen vinden. Er komt een bord aan de Ouverturestraat dat verwijst naar onze school.
 
Onze school doet mee aan het project: “gezonde voeding”. Dit project wordt gesteund door de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Het protocol komt op de website te staan.
De kinderen zijn enthousiast en eten graag het schoolfruit. Als school ontvangen we graag het certificaat: “gezonde school”.

Op 30 januari wordt de school bezocht door de visitatie commissie van Consent.( Onze werkgever). De commissie gaat ook in gesprek met de ouders van de medezeggenschapsraad.

Wilt U een vergadering van de medezeggenschapsraad bijwonen dat kan altijd. U bent van harte welkom.
U kunt U aanmelden bij Birgit Klasens, Frank Rouwenhorst, Eric Broer of bij de leerkracht van uw kind.

De volgende vergadering is 13 februari.

School voor kennis en talent