Notulen MR vergadering 16 februari 2016

De begroting van de school is goedgekeurd. Het leerlingen aantal is stabiel en onderwijs inhoudelijk heeft onze school veel te bieden.

De kinderraad is enthousiast van start gegaan. Ze vergaderen 1 keer in de vijf weken.
Het zou mooi zijn, dat hiervan, een verslag op de website komt te staan.

Het sponsor beleid van de school loopt altijd via de MR. Er mag geen tegenprestatie tegen over staan.

De integriteitscommissie van Consent is bezig met het ontwikkelen van privacy beleid voor leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van Consent.

De MR is bezig een map te maken, waar alles staat, wat betrekking heeft op de MR. Wilt U in de toekomst iets weten over de werkwijze van de MR dan kunt U de map opvragen bij onze voorzitter Eric Broer.

Voor het kleuterplein en voor de overige vrije ruimte rondom het IKC gebouw wordt een plan ontwikkeld door een architect. Over drie weken moet het plan klaar zijn met het kosten plaatje erbij. De kosten en de inrichting zijn niet bij de verbouwing inbegrepen.
De drie scholen werken samen. Misschien komt er een gezamenlijke actie om geld in te zamelen. Ook gaan de scholen met het plan naar de wijkraad en andere instanties. Het plan zal in fases worden uitgevoerd.
Voor onze school ligt de prioriteit bij het kleuterplein.
De officiële opening van het hele gebouw is gepland op donderdag 30 juni.

Er wordt gekeken naar een alternatief voor het schoolreisje van groep 7. De kosten van de schoolreizen in groep 7 en 8 zijn hoog. Er zal ook overlegd worden met de kinderraad.
Heeft U een goed idee, laat het ons weten. Nu overnacht groep 7 , twee nachten in een kampeerboerderij in de buurt van Hellendoorn , en bezoeken zij het pretpark.

De middag pauze van de kleuters wordt georganiseerd door ouders. Zij doen dit vrijwillig.
De coördinatie hiervan ligt bij Lian en Nicole ( lokatieleider). Er komt nog een pauze protocol. De leerkrachten van groep drie tot en met acht organiseren zelf hun pauzes. Ze passen op elkaars groepen tijdens het eten en drinken en tijdens het “speelkwartier”.
Nicole ( lokatieleider) is gestart met gesprekken met ouders over onze school.
Het kan zijn dat U hiervoor ook wordt gevraagd.

Voor de kinderen in de groepen zes tot en met acht zijn 25 nieuwe Chromebooks gekocht.
Ook zijn er twee touchscreens aangeschaft voor de groepen zes en acht.

De volgende vergadering is op 12 april. U bent van harte welkom.

School voor kennis en talent