Notulen MR vergadering 14 juni 2016

Groep 8 heeft voldoende gescoord op de CITO eindtoets. Dat is een mooi resultaat.

Komend schooljaar starten we met acht groepen. Dat is fijn.

Het profiel van onze school: kennis en Talent en Wetenschap en Techniek moet meer zichtbaar zijn voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. Dat zie je nu nog niet goed terug wanneer je de school binnen komt.. Ook de thema’s waaraan wij werken, zijn niet direct zichtbaar, wanneer je de school binnen loopt. Bijvoorbeeld een thema tafel in de hal. Ons eerste gezamenlijke project, door de hele school, is in oktober tijdens de Kinderboekenweek. .Het thema van de Kinderboekenweek is; “Voor altijd jong”. De communicatie met de ouders is niet altijd even duidelijk. Er is informatie per mail maar ook per brief. Dat is voor ouders verwarrend.

De ouderbijdrage gaat van €22,50 naar €18,50. De schoolreizen van groep 1 tot en met 6 blijven het zelfde. De kosten € 30.00.  Het voorstel is om het schoolreisje van groep 7 goedkoper te maken. Niet meer twee overnachtingen maar een, en door op de fiets te gaan naar de “Drielandersee”. ( Gronau Duitsland). Het schoolreisje van groep 8 naar Vlieland blijft ongewijzigd. Het geld voor de ouderbijdrage en het schoolreisje worden gelijktijdig geïnd. De betaling kan ook in termijnen en contant. Een keer per maand bij Jolanda. Daarover worden de ouders nog geïnformeerd.(

Eric is bezig met de basismap Medezeggenschapsraad. Een map waarin staat hoe onze MR in elkaar zit. Wat we graag willen ( missie en visie), waarover we mee mogen praten, of mee mogen beslissen. Na de zomer vakantie is het ontwerp klaar. Wanneer U belangstelling heeft kunt U het inzien. U kunt altijd een vergadering van de MR bijwonen. U kunt U opgeven bij onze voorzitter, Eric Broer. (vader van Katja groep 7 en Femke groep 4). Data vergaderingen van de MR komend schooljaar: 4 oktober, 6 december, 14 februari, 11 april en 20 juni.

Ons gebouw ( IKC) wordt officieel en feestelijk geopend op 30 juni. Wij organiseren van 14.00 tot 15.00 uur een open huis met allerlei activiteiten rond: Kennis en talent en Wetenschap en techniek. Vanaf 16.00 uur is de officiële opening met genodigden.

Het blijkt dat door het continue rooster, het lastig is, om de pauzetijden voor de leerkrachten, goed te regelen. Voor het komende schooljaar wordt naar een betere oplossing gezocht.

Op de website staat het Jaarverslag van onze school.

School voor kennis en talent