Notulen MR vergadering 4 oktober 2016

De groepen zijn dit schooljaar goed gestart.

Gert-Jan Egberink zal zijn taken voor Consent uitbreiden. Hij houdt zich bezig met: De school van de toekomst.

Vanuit het bestuur komen richtlijnen ten aanzien van privacy beleid. Dit is nodig omdat steeds meer zaken digitaal geregeld en vast gelegd worden.

De pauzetijden van de leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn nog niet helemaal ingevuld. Er is een brief uitgegaan met een oproep voor overblijf ouder. De pauzeregeling voor de leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 is nog niet optimaal. Daar wordt nog naar een betere oplossing gezocht.

Drie kunstwerken komen in de school, die te maken hebben met wetenschap en techniek. Ze worden gemaakt in samenwerking met kunstenaars en kinderen.

Een mooie 360 graden video opname is gemaakt van de school en van kinderen die aan het werk zijn. De opname komt op de website te staan.

Nu de verbouwing van het IKC klaar is, komt het buiten gedeelte aan de beurt. De schoolpleinen worden opnieuw ingericht. Het kleuterplein is als eerste aan de beurt. Het zou mooi zijn, wanneer daar in het voorjaar mee begonnen kan worden. Het voorstel is besproken met de beide buurscholen. Nu moeten we het geld bij elkaar zien te krijgen. Een sponsorloop is er geweest. Een aanvraag is gedaan bij “wijkbudget”. Misschien komt er een aanvraag, voor extra geld, namens de drie MR-en van de scholen, bij de dorpsraad.

Voor januari komt er een tevredenheid onderzoek, door middel van een enquete. Voor ouders, leerkrachten en kinderen van onze school.

U bent van harte welkom bij een vergadering van de MR. Onze volgende vergadering is 6 december. U kunt U opgeven bij Eric Broer. Vader van Katja uit groep 8 en van Femke uit groep 5.

School voor kennis en talent