Notulen MR 11 april 2017

Beroepenmarkt, Er komt voor alle kinderen uit Glanerbrug, die in de groepen 7 en 8 zitten, in samenwerking met de gemeente, een beroepenmarkt in onze school. Op woensdag 17 mei vanaf 18.30 tot 20.30.

Fietsenstalling, De gemeente is gestart met het weghalen van de bosjes en de hekjes aan de rand van het plein. Daar komt de nieuwe fietsenstalling. De gemeente plaatst “fietsnietjes”.

Schoolpleinen, Op het grote plein komt een korfbalpaal. Na de meivakantie is het kleuterplein klaar. Daar zijn we heel blij mee.

Vervanging zieke/afwezige leerkrachten, In de Nieuwsbrief wordt een stukje geschreven over het protocol: vervanging van zieke/afwezige leerkrachten.

Hal van de school, Binnenkort wordt de hal van de school, in samenwerking met de buiten schoolse opvang, heringericht. De zitjes veranderen en de hoeken worden anders ingedeeld. Geld hiervoor was al opgenomen in de begroting.

Het openhuis, de onderwijsdagen en het bezoek van het college van bestuur van Consent zijn allemaal goed verlopen. De leerkrachten hebben kennis gemaakt met nieuwe technieken. Onder andere ; het computer programma “Snappet”. Dit is een lesprogramma voor kinderen op de computer. Ook hebben de leerkrachten kennis gemaakt met lessen; Humanistische vorming. Dit zijn lessen over levensvragen aangeboden in verschillende werkvormen. Deze lessen kunnen ook gegeven worden bij ons op school vanaf groep 4 tot en met groep 8. Dit wordt nog onderzocht.

Enquête ouders, Na de meivakantie kunt U, via de mail, een enquête verwachten vanuit de school. Er komt ook een enquête voor: het personeel en de kinderen vanaf groep 5.

Nieuwe ouder voor de medezeggenschapsraad, Voor komend schooljaar zijn wij op zoek, naar een nieuwe ouder voor de medezeggenschapsraad. Ingrid Zwarteveen gaat de MR verlaten omdat haar dochter naar het voortgezet onderwijs gaat. Na de meivakantie krijgt U een brief waarin wij een oproep plaatsen voor een nieuw MR. lid. Bent U geïnteresseerd meldt U aan bij: Eric Broer (vader van Katja uit groep 8 en van Femke uit groep 5), Birgit Klasens ( moeder van Marijn uit groep 7 en Ruben uit groep 4) of bij Ingrid Zwarteveen ( moeder van Pandora uit groep 8 ). U kunt zich ook aanmelden bij: juf Mieke of bij juf Marijke uit groep 3. Maar natuurlijk ook bij onze directrice: Nicole Klaver.

De volgende medezeggenschapsvergadering, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, is op dinsdagavond 20 juni.

School voor kennis en talent