Het team

‘School moet een uitkijkpost op de wereld zijn. Een plek waar je rond mag kijken en leren wat je wilt doen in die wereld.’
Het team biedt de kinderen onderwijs als basis om uit te groeien tot wereldburger. Ruimte voor talent, dat gunnen we iedereen!

Het team  

Leerkrachten:

Groep 0/1
José Bijvank en Mieke Hazekamp
Groep 2
Alfriede Vinke en Marijke Wegdam
Groep 3
Stephanie Ruyter en Marijke Wegdam 
Groep 4/5
Gert Stapper en Jan Kamphuis
Groep 5/6
Jan Kamphuis en Eva Boom 
Groep 7
Stephanie Ruyter en Geerke de Vries
Groep 8
Marjolein Vinke

Waarnemend directeur
Rianne Buist

Intern Begeleider
Elly Sanders  

Waarnemend Intern begeleiders
Louise Spitholt en Alice Scholten

Onderwijsassitent
Linsy Kleinhout, Danny Hoeben en Sonja ten Asbroek

Vakdocent lichamelijke opvoeding
Tim Jongman

Leerkracht HVO
Ellen Bos 

Administratie 
Jolanda van de Poll

Receptie
Nienke Barenswaard

Conciërge
Helmich Jagt 

School voor kennis en talent