Het team

‘School moet een uitkijkpost op de wereld zijn. En een plek waar je kunt kijken en leren wat je wilt doen in die wereld.’

De school staat onder leiding van directeur Nicole Klaver.

Het enthousiast leiding geven aan een professioneel team en het van de grond krijgen van een vooruitstrevende visie spreekt mij aan. We willen kinderen met het onderwijs een basis bieden als wereldburger. ‘En, ruimte voor talent, dat gunnen we iedereen!

De indeling van leergroepen en groepsleerkrachten

De indeling van het schooljaar 2017- 2018
Groep 0/1
Alfriede Vinke en Geerke de Vries (Geerke wordt tijdens haar verlof vervangen door Ricky Peper)
Groep 2
Jose Bijvank en Marijke Wegdam
Groep 3
Mieke Hazekamp en Marijke Wegdam (Mieke wordt tijdens haar verlof vervangen door Annet Grado)
Groep 4/5
Gert Stapper en Annet Grado
Groep 5/6
Jan Kamphuis en Eva Boom 
Groep 7
Stephanie Ruyter
Groep 8
Marjolein Vinke

Intern Begeleider
Elly Sanders

Vakdocent lichamelijke opvoeding
Tim Jongman

School voor kennis en talent