Het team

‘School moet een uitkijkpost op de wereld zijn. Een plek waar je rond mag kijken en leren wat je wilt doen in die wereld.’

De school staat onder leiding van directeur Nicole Klaver.

We willen kinderen met het onderwijs een basis bieden als wereldburger. ‘En, ruimte voor talent, dat gunnen we iedereen!

De indeling van leergroepen en groepsleerkrachten

De indeling van het schooljaar 2017- 2018
Groep 0/1
José Bijvank en Mieke Hazekamp
Groep 2
Alfriede Vinke en Marijke Wegdam
Groep 3
Stephanie Ruyter en Marijke Wegdam 
Groep 4/5
Gert Stapper en Jan Kamphuis
Groep 5/6
Jan Kamphuis en Eva Boom 
Groep 7
Stephanie Ruyter en Geerke de Vries
Groep 8
Marjolein Vinke

Waarnemend directeur
Rianne Buist

Intern Begeleider
Elly Sanders  

Waarnemend Intern begeleider
Louise Spitholt

Vakdocent lichamelijke opvoeding
Tim Jongman

School voor kennis en talent