Het team

‘School moet een uitkijkpost op de wereld zijn. Een plek waar je rond mag kijken en leren wat je wilt doen in die wereld.’
Het team biedt  de kinderen onderwijs als basis om uit te groeien tot wereldburger.  Ruimte voor talent, dat gunnen we iedereen!

De groepsindeling van het schooljaar 2018- 2019

Groep 0/1
José Bijvank en Mieke Hazekamp
Groep 2
Alfriede Vinke en Marijke Wegdam
Groep 3
Stephanie Ruyter en Marijke Wegdam 
Groep 4/5
Gert Stapper en Jan Kamphuis
Groep 5/6
Jan Kamphuis en Eva Boom 
Groep 7
Stephanie Ruyter en Geerke de Vries
Groep 8
Marjolein Vinke

Waarnemend directeur
Rianne Buist

Intern Begeleider
Elly Sanders  

Waarnemend Intern begeleider
Louise Spitholt en Marijke Punte

Vakdocent lichamelijke opvoeding
Tim Jongman

School voor kennis en talent