Notulen MR 20 juni 2017

Wij zijn opzoek naar een ouder die plaats wil nemen in de Medezeggenschapsraad.
Ingrid Zwarteveen neemt afscheid omdat haar dochter naar het voortgezet onderwijs gaat.
U ontvangt hierover een brief. Lijkt het U wat, geef het door aan de klassenleerkracht.  Of geef U op bij Birgit Klasens. Zij is moeder van Marijn nu nog groep 7 en Ruben nu nog groep 4.
Of bij Eric Broer. Hij is vader van Katja nu nog groep 8 en van Femke nu nog groep 5.

De vergaderdata van het komende schooljaar zijn:
10 oktober,
28 november,
13 februari,
17 april,
18 juni.
U bent altijd van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.
Wel even aanmelden dat U komt. Dat kan bij Birgit Klasens en Eric Broer.

Nu staan de notulen alleen nog op de website. Vanaf volgend schooljaar komt er ook een kort verslagje in de Nieuwsbrief.

De beroepenmarkt voor alle kinderen uit de groepen zeven en acht uit Glanerbrug was een succes. Volgend schooljaar komt er een beroepenweek en een beroepenavond.

De school enquête start 6 juli tijdens de 10 minuten gesprekken. De ouders krijgen die via de mail opgestuurd.

Komend schooljaar krijgen de kinderen in de groepen 4 tot en met 8 lessen Humanistische vorming. Na een jaar worden de lessen geëvalueerd.

In september doen alle drie scholen mee met de loten actie van “Jantje Beton”.
Van de opbrengst mogen de scholen 50% houden.
Waarschijnlijk wordt de opbrengst gebruikt voor de inrichting van het schoolplein.

De onverwachte brandoefening voor het hele gebouw (integraal kind centrum) is goed verlopen.

Project:” De gezonde school”. De groepen 6, 7 en 8 doen mee aan het project:” Ik eet beter” van Albert Hein. Er zijn subsidies aangevraagd omdat de school onderzoekt of het mogelijk is om voor 6 euro per maand de kinderen op school een lunch aan te bieden.
De ouders krijgen een brief met tips voor gezonde voeding tijdens de eet en drink pauzes.

De formatie voor komend schooljaar is rond. U hoort het zo snel mogelijk.

Het aanvragen van verlof voor weekendjes weg worden vanaf komend schooljaar strenger beoordeeld. Graag drie maanden van tevoren aanvragen.

Namens de medezeggenschapsraad,
Allemaal een fijne zomervakantie en tot in het nieuwe schooljaar.
Eerste vergadering is 10 oktober.

School voor kennis en talent