Ouderraad

De OR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Bij deze vergadering is het team ook altijd vertegenwoordigd door middel van 1of 2 teamleden. De OR helpt bij het organiseren van activiteiten en maakt voor de bekostiging gebruik van middelen die ouders beschikbaar stellen.

Onze ouderactiviteiten op een rijtje:

 • Oud-papier ophalen
 • Extra leermaterialen (die niet door het Ministerie voor onderwijs worden betaald en mogelijkheden bieden voor iets extra’s)
 • Uitjes met de school organiseren
 • Ondersteunen bij schoolreisbegeleiding
 • Speelmateriaal die mogelijkheden bieden voor de onderbouw
 • Ondersteunen bij sport en spel activiteiten
 • Ondersteunen bij hoofdluis controle
 • Ondersteunen bij Sinterklaasfeest, Kerstviering, carnaval en (palm)pasen
 • Ondersteunen bij een thema-avond over een bepaald onderwerp
 • Ondersteunen bij het afscheid van groep 8

Per schooljaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage van € 22,00 per kind.

 • Sinterklaas en kerstviering € 10,00
 • Carnaval en Pasen/palm Pasen € 5,00
 • Diversen € 7,00

Als er religieuze of andere redenen zijn waarom uw kind geen cadeau mag ontvangen of niet mee kan doen aan bepaalde feesten dan horen wij dat graag van u. De ouderraad is een vereniging met u als ouder/ verzorger als lid, zonder betaling van contributie. Als u belangstelling hebt om de OR te ondersteunen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR.

Leden ouderraad (OR)

Yvette Schurink, voorzitter (053-4304051)
Wendy Veenstra, secretaris
Willeke Speekhout, penningmeester
Mascha Boer
Ellen Käveker
Mirjam Berger


Alfriede Vinke
Jose Bijvank

School voor kennis en talent