Notulen medezeggenschapsvergadering (MR) van 13 februari 2018

Het team van de school wil graag een overdekte en afsluitbare fietsenstalling.
Hiervoor is nog geen oplossing gevonden. Volgende vergadering zoeken we verder naar een oplossing. We zijn in gesprek geweest met beide buurtscholen.

Wij werken dit schooljaar voor het eerst op school met “Snappet”. Een computer programma met onderwijs software. De LaRes school gaat haar kennis met ons delen. Op dat gebied zijn ze al verder.

De visitatie commissie van Consent ( onze werkgever) was zeer positief over de school en over de medezeggenschapsraad. Het verslag van het bezoek moet nog komen.

Vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zitten Eric Broer en Marijke Wegdam. Is het verzoek gekomen om het jaarverslag ( 2016-2017) van de medezeggenschapsraad ook op de website te plaatsen zodat alle ouders hiervan kennis kunnen nemen.
Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

Er wordt komende vergadering een besluit genomen over voortzetting van de lessen Humanistische vorming voor komend schooljaar. 

De ARBO dienst zal binnenkort een bezoek brengen aan onze school. Hiervan volgt een verslag.

Het plein is bijna klaar. De kinderraad mag met een voorstel komen waaraan we de opbrengst van Jantje Beton gaan besteden. Ongeveer 600 euro.

Wegens afwezigheid van Nicole Klaver zijn er verder geen inhoudelijke punten besproken.

Eva Boom gaat de medezeggenschapsraad verlaten. Ze krijgt andere taken.
Namens de leerkrachten gaat Gert Stapper haar vervangen.

Alle leden van de MR zijn:
Namens de ouders: Eric Broer ( voorzitter), Birgit Klasens en Frank Rouwenhof.
Namens het team: Mieke Hazekamp-Vriezekolk, Gert Stapper en Marijke Wegdam.

U bent altijd welkom om een vergadering van de medezeggenschapsraad vergadering bij te wonen. Geef dit even aan bij een van de leerkrachten van uw kind of bij een van de ouders uit de MR.
De volgende vergadering is op 17 april 2018 om 19.15 uur.

School voor kennis en talent