Notulen MR vergadering 6 december 2016

Nicole Klaver is officieel benoemd tot directeur van onze school.

Voortaan starten de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad een kwartier later. Op dinsdagen van: 19.15 tot 21.15.

Birgit Klasens heeft de start cursus Medezeggenschapsraad gevolgd.

In januari komt er een tevredenheidsonderzoek voor ouders, teamleden en leerlingen vanaf groep 5. Dat gaat via een enquete.

Ingrid Zwarteveen gaat volgend schooljaar de Medezeggenschapsraad verlaten. Haar dochter gaat naar het voortgezet onderwijs. Via de Nieuwsbrief starten we de werving van een nieuwe ouder voor in de Medezeggenschapsraad.

De lege flessenactie is tijdelijk gestopt. Dit schooljaar gaan we verder met de “doppenactie”.

Op de website van de school staat een mooie 360 graden video over onze school.

Het kleuterplein: Er is al een mooi speeltoestel gekocht voor het kleuterplein. Geld is er voor een nestschommel, voor de belijning en voor het egaliseren van de grond. Hopelijk kan er in het voorjaar mee begonnen worden. Geld van het wijkbudget kan gebruikt worden voor het “fietsvisieplan”. Dat plan wordt uitgevoerd door de gemeente.

De leerkrachten Eva Boom en Jan Kamphuis volgen de opleiding: techniek. Daardoor werken ze, een dag per week minder. Ze worden vervangen door: Geerke de Vries en Ricky Peper.

De pauzetijden voor de leerkrachten zijn nu geregeld. De onderbouw werkt met ouders en opa’s en oma’s.

Nicole wil graag samen met “ culturage” en kinderen van onze school, drie kunstwerken ontwerpen voor in de hal en in de gangen. . De volgende Medezeggenschapsvergadering is 14 februari. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U kunt zich opgeven bij Eric Broer. Vader van Katja in groep 8 en Femke in groep 5

School voor kennis en talent