Notulen MR 14 februari 2017

Voor het komende schooljaar wordt er een nieuwe ouder gezocht voor in de MR. Heeft U hier belangstelling voor, maar weet U niet precies wat van U verwacht wordt, kom eens praten, of volg een vergadering.

De volgende vergadering is 11 april. U kunt contact opnemen met: Eric Broer. (vader van Katja en Femke ). Hij is voorzitter van de MR. Maar ook met: Birgit Klasens.( moeder van Marijn en Ruben) en Ingrid Zwarteveen ( moeder van Pandora). U kunt ook langs komen bij: Nicole Klaver, juf Eva, Juf Mieke of bij Juf Marijke. Tijdens de 10 minuten gesprekken krijgt U een brief mee, daarin staat dat we op zoek zijn naar een nieuwe ouder voor onze medezeggenschapsraad.

Wij willen stimuleren dat kinderen gezonde voeding meekrijgen voor de twee lunchpauzes. Dat gebeurt vanuit project “GLANS”. Een project voor ouderbetrokkenheid bij de scholen in heel Glanerbrug. Er wordt een lijst opgesteld met daarop allerlei gezonde producten voor in de lunchpauze. Ook wordt gewerkt aan een lijst met ideeën voor gezonde traktaties.

Twee leden van het bestuursbureau van Consent komen 28 februari onze school bezoeken om te kijken of het beeld wat ze uit de rapportages hebben overeenkomt met de praktijk.

Na de voorjaarsvakantie komt er een enquête voor de ouders, kinderen vanaf groep 5 en voor het team. De ouders ontvangen de enquête in een enveloppe maar ook digitaal.

Nicole en Eric werken samen aan een promotieplan voor onze school. Heeft U nog een goed idee om onze school te promoten laat het ons weten.

Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van een fietsenstalling aan de voorkant van onze school. De fietsenstalling wordt door de gemeente aangelegd.

In de week van 20 maart zal begonnen worden met het opknappen van het kleuterplein. Er komt een nestschommel, een houten tankstation en nieuwe bestrating.

Er is een vervangingsprotocol opgesteld omdat er te weinig invallers zijn ter vervanging van afwezige klassenleerkrachten. Wanneer het protocol is goed gekeurd door Consent en de MR wordt het naar de ouders gestuurd. Hierin leest U welke stappen de school volgt wanneer er geen invallers meer zijn.

De kinderraad loopt goed. Ze komen met goede oplossingen en denken goed mee.

Op vrijdag 10 maart is er weer “openhuis” voor heel het IKC. Vanaf 13.30 tot 16.00 uur kunt U onze school bezoeken. En bent U van harte welkom.

School voor kennis en talent